XL-Bygg Skorpetorp


Bilder från dagens slagspel på Skorpetorp straxt utanför Oskarshamn!

 


Klicka för bilder